WebThings - by Jan Weijers
Alle hoofdstukken...
Inhoudsopgave
Inleiding
Een eenvoudig HTML document
Afbeeldingen
Lijsten
Links
Tabellen
Frames
Formulieren
Cascading stylesheets
JavaScript
PHP programmeren
Server side includes
CGI & Perl
Speciale tekens
Kleurvoorbeelden
Meer informatie
Software
Recente toevoegingen
Alfabetische index

 

Language choice...
You have chosen to use Dutch as your preferred language.Nederlands vlaggetje Click here to switch to English.

Alfabetische index

Er is ook een gewone inhoudsopgave beschikbaar.

A

A element
Absolute link
ACCESSKEY attribuut
Achtergrondafbeelding
ACTION attribuut
Afbeeldingen (bestandsgrootte)
Afbeeldingen als link
Afgekeurd (deprecated)
alert methode
ALIGN attribuut (bij HR element)
ALIGN attribuut (with tables)
ALT attribuut
ALT attribuut (bij image maps)
AREA element
Attributen (uitleg)
Attribuut (definitie)
Auteursrecht op deze gids

B

B element
Background eigenschap
BASE element
Bestandsnaam
BIG element
BORDER attribuut (bij link)
border eigenschap
BR element
Browser

C

CAPTION element
CELLPADDING attribuut
CELLSPACING attribuut
CGI
Checkboxes
CHECKED attribuut (with checkboxes)
CHECKED attribuut (with radio buttons)
CITE element
Class attribuut
Client side image maps
CODE element
color eigenschap
COLS attribuut
COLS attribuut (with TEXTAREA)
COLSPAN attribuut
Commentaar
COORDS attribuut
CSS
CSS

D

DD element
Definitie lijst
DFN element
document.Lastmodified
Doorsturen (redirect)
DT element

E

E-mail, link naar
echo functie (PHP)
Eigenschap (CSS)
Element (definitie)
Elementen (uitleg)
elements[]
EM element

F

filemtime() functie (PHP)
file_exists() functie (PHP)
font-family eigenschap
font-size eigenschap
font-style eigenschap
font-variant eigenschap
font-weight eigenschap
foreach (PHP)
FORM element
FRAME element
FRAMEBORDER attribuut
FRAMESET element
FTP

G

Geordende lijsten
getlastmod() functie (PHP)
GIF

H

H element
HEIGHT attribuut
HEIGHT attribuut (met IFRAME)
Hidden input
host
HR element
HREF attribuut
HREF attribuut (bij BASE element)
HREF attribuut (bij image maps)
HTML
HTML (definitie)
HTML element
HTTP

I

I element
ID attribuut
if, elseif, else (PHP)
IFRAME element
Image maps

J

Java
JavaScript
Javascript and forms
JPEG

K

KBD element
Kleurnamen
Kleurnummers

L

LAMP
LANG attribuut
letter-spacing eigenschap
LI element
line-height eigenschap
Link
LINK element
location

M

mailto
MAMP
MAP element
margin eigenschap
MAXLENGTH attribuut
META element
METHOD attribuut
MULTIPLE attribuut
MySQL

N

NAME attribuut (bij link)
NAME attribuut (bij MAP element)
NAME attribuut (met frames)
NAME attribuut (met IFRAME)
NAME attribuut (with INPUT)
navigator.appname methode
navigator.appVersion methode
navigator.platform object
no-repeat eigenschap
NOFRAMES element
NOHREF attribuut
NOHREF attribuut
NOSHADE attribuut

O

OL element
ONBLUR attribute
ONCHANGE attribuut
ONCLICK attribuut
ONFOCUS attribute
Ongeordende lijsten
ONMOUSEOVER attribuut
ONMOUSEOVER attribuut (bij link)
Open standaarden (W3C)
OPTION element

P

P
padding eigenschap
page-break-after eigenschap
page-break-before eigenschap
Pagina
Paginagrootte (kB)
Password field
Perl
Perl and forms
PHP
PHP and forms
Pop-up menu
PRE element
print functie PHP

R

Relatieve link
repeat eigenschap
repeat-x eigenschap
repeat-y eigenschap
Reset button
RGB kleurnummers
ROWS attribuut
ROWS attribuut (with TEXTAREA)
ROWSPAN attribuut

S

SAMP element
SCROLLING attribuut (met frames)
SCROLLING attribuut (met IFRAME)
SELECT element
SELECTED attribuut
selectedIndex methode
Selector
setlocale() functie (PHP)
SHAPE attribuut
Site
SIZE attribuut
SIZE attribuut
SIZE attribuut (with INPUT)
SMALL element
SPAN element
SRC attribuut
SRC attribuut (met frame)
SRC attribuut (met IFRAME)
Stijldeclaratie
strftime() functie (PHP)
strip_tags() functie (PHP)
STRONG element
Style attribuut
STYLE Element
stylesheet
Stylesheet
SUB element
Submit button
substr() functie (PHP)
substring() methode
SUMMARY attribuut
SUP element

T

TABLE element
Tag
TARGET attribuut
TARGET attribuut (met link naar frame)
TBODY element
TD element
text-align property
TEXTAREA element
TFOOT element
TH element
THEAD element
this.value methode
time() functie PHP
TITLE attribuut (bij afbeeldingen)
TITLE attribuut (bij link)
TITLE element
tolowercase() methode
TR element
TT element
TYPE attribute
TYPE attribuut
TYPE attribuut (ongeordende lijsten)

U

UL element
URL
USEMAP attribuut
User agent

V

VALIGN attribuut (with tables)
VALUE attribuut
VALUE attribuut (with form buttons)
value methode
VAR element
veilig kleurenpalet
Verversen (refresh)
Voorgrondkleur

W

W3C
Waarde (CSS)
WAMP
WIDTH attribuut
WIDTH attribuut
WIDTH attribuut (bij HR element)
WIDTH attribuut (met IFRAME)

 

Reacties welkom...

Ik hoor graag je mening over deze gids, informatie die je graag toegevoegd zou willen zien of eventuele fouten die je hebt ontdekt. Klik hier.

 

Open standaarden...

Deze site is volledig conform de open standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C). Je kunt op de logo's klikken om dat te verifiëren.

HTML 4 logo

CSS logo

 

 

©1995-2021 Jan Weijers, the Netherlands. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.