WebThings - by Jan Weijers
Alle hoofdstukken...
Inhoudsopgave
Inleiding
Een eenvoudig HTML document
Afbeeldingen
Lijsten
Links
Tabellen
Frames
Formulieren
Cascading stylesheets
JavaScript
PHP programmeren
Server side includes
CGI & Perl
Speciale tekens
Kleurvoorbeelden
Meer informatie
Software
Recente toevoegingen
Alfabetische index

 

Language choice...
You have chosen to use Dutch as your preferred language.Nederlands vlaggetje Click here to switch to English.

Inhoudsopgave

Inleiding

Over WebThings - Wat heb je nodig? - Meer benodigdheden - Over HTML - Elementen en attributen - Definities 

Een eenvoudig HTML document

Een eenvoudig HTML document - Doorsturen naar een andere pagina - Het LINK element - Horizontale lijnen - Paragraphs - Break - Koppen - Tekstweergave - Geformatteerde tekst - Superscript en subscript - Stylesheets gebruiken - Opmerkingen - Voorbeeld downloaden 

Afbeeldingen

Bestandsformaten en -grootte - Afbeeldingen in de tekst - WIDTH en HEIGHT attributen - TITLE attribuut 

Lijsten

Ongeordende lijsten - Geordende lijsten - Definitie lijsten - Lijsten binnen lijsten 

Links

Link naar webpagina - Linken met een afbeelding - Client side image maps - Absolute and relatieve links - Basis voor relatieve links - Toegangstoets - Links binnen documenten - Rechtstreekse link naar een onderdeel van een document - Link naar een e-mail adres - Link naar andere soorten servers - Gebruik van het TITLE attribuut - Gebruik van de status balk 

Tabellen

Eenvoudige tabel - Cellpadding: ruimte voor de inhoud van de cel - Cellspacing: ruimte tussen cellen - De rand van tabellen - Breedte van een tabel - THEAD, TBODY en TFOOD elementen - Tabel kolomhoofd - Uitlijnen van de inhoud van een cel - Cellen die meer dan één rij of kolom omvatten - Titel boven een tabel - Tekstterugloop in een cel - Tekst in kolommen plaatsen met een tabel 

Frames

Frames - Inline Frames 

Formulieren

Kernbegrippen - Een "submit" knop - Een "reset" knop - Een tekstveld - Wachtwoordvelden - Tekstgebied - Voorkeuzeknoppen - Vinkjes - Pop-up lijsten - Kiezen uit lijsten - Verborgen invoer - Het formulier verwerken 

Cascading stylesheets

Inleiding - Een extern stylesheet gebruiken - Een STYLE element gebruiken - Een STYLE attribuut gebruiken - Wat is beter: extern, element, of attribuut? - Inhoud, ruimte, rand en marge - Achtergrondkleur - Een afbeelding als achtergrond - Kleur voorgrond - Randen - Ruimte - Marges - Lettertype - Vetgedrukt - Letterstijl - Varianten op lettertypes - Lettergrootte - Letterafstand - Regelafstand - Uitlijnen van tekst - Kleuren van links - Nieuwe pagina bij afdrukken 

JavaScript

Datum en tijd van het document - E-mail adres verbergen - Informatie over het systeem van de bezoeker - Informatie over de bezoekende browser - Meldingen tonen - Beginwaarden in formulieren - Een knop als link - Een menu als link - Een menu met een knop 

PHP programmeren

PHP verweven met HTML - Datum en tijd tonen - PHP is veeltalig - Datum van de huidige pagina - Datum van een andere pagina - Formulieren verwerken 

Server side includes

Introduction - Changing The Time Format - Changing The Size Format - Customize Error Messages - Including Files - Hide And Show - Hide And Show By Time - Hide And Show By Browser - Hide And Show At Random - More Hide And Show - If And Endif - If, Endif And Environment Variables - Set - Echo - Print Environment - Execute A Script - File Size - File Date 

CGI & Perl

The Basics - CGI & SSI - Handling Forms - Who Is Using My Script? - Verify the Input - Sending Email - Writing To A File - What Can Go Wrong? 

Speciale tekens

Kleurvoorbeelden

Kleurnamen - Kleurnummers - Grijstinten 

Meer informatie

HTML informatie - JavaScript informatie - PHP informatie - Stylesheet informatie - Perl informatie 

Software

HTML-editors voor Macintosh - Browsers voor Macintosh - FTP voor Macintosh - Perl voor Macintosh - HTML-editors voor Windows - Browsers voor Windows - FTP voor Windows - Perl voor Windows 

Recente toevoegingen

Alfabetische index

 

Reacties welkom...

Ik hoor graag je mening over deze gids, informatie die je graag toegevoegd zou willen zien of eventuele fouten die je hebt ontdekt. Klik hier.

 

Open standaarden...

Deze site is volledig conform de open standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C). Je kunt op de logo's klikken om dat te verifiëren.

HTML 4 logo

CSS logo

 

 

©1995-2021 Jan Weijers, the Netherlands. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.