WebThings - by Jan Weijers
Alle hoofdstukken...
Inhoudsopgave
Inleiding
Een eenvoudig HTML document
Afbeeldingen
Lijsten
Links
Tabellen
Frames
Formulieren
Cascading stylesheets
JavaScript
PHP programmeren
Server side includes
CGI & Perl
Speciale tekens
Kleurvoorbeelden
Meer informatie
Software
Recente toevoegingen
Alfabetische index

 

Language choice...
You have chosen to use Dutch as your preferred language.Nederlands vlaggetje Click here to switch to English.

Speciale tekens

Dit is een tabel voor het gebruik van karakters met accenten. Die zijn nodig omdat deze tekens niet het zelfde zijn op verschillende systemen. Windows hanteert andere codes voor é en dergelijke dan Mac.

Je kunt zowel het nummer als de naam gebruiken in je document. Dat maakt geen verschil.

De meeste HTML editors hebben functies om deze karakters automatisch te converteren.

Naam Karakter Nummer Omschrijving
€ € Euroteken
      spatie zonder regelafbreken
¡ ¡ ¡ omgekeerd uitroepteken
¢ ¢ ¢ cent teken
£ £ £ Pond sterling teken
¤ ¤ ¤ algemeen valutateken
¥ ¥ ¥ yen teken
¦ ¦ ¦ horizontale balk
§ § § sectie teken
¨ ¨ ¨ umlaut
© © © auteursrecht teken
ª ª ª
« « « rechthoekig aanhalingsteken openen
¬ ¬ ¬
­ ­ ­ verbindingsstreepje
® ® ® geregistreerd handelsmerk teken
¯ ¯ ¯
° ° ° graden
± ± ± plus/minus teken
² ² ² tot de tweede macht
³ ³ ³ tot de derde macht
´ ´ ´ accent acute
µ µ µ micro teken
¶ ¶ paragraaf teken
· · · hoge punt
¸ ¸ ¸ cedille teken
¹ ¹ ¹ tot de eerste macht
º º º
» » » rechthoekig aanhalingsteken sluiten
¼ ¼ ¼ kwart
½ ½ ½ half
¾ ¾ ¾ driekwart
¿ ¿ ¿ omgekeerd vraagteken
À À À hoofdletter A, accent grave
Á Á Á hoofdletter A, accent acute
   hoofdletter A, circonflex
à à à hoofdletter A, tilde
Ä Ä Ä hoofdletter A, umlaut
Å Å Å hoofdletter A, ring
Æ Æ Æ hoofdletter AE
Ç Ç Ç hoofdletter C, cedille
È È È hoofdletter E, accent grave
É É É hoofdletter E, accent acute
Ê Ê Ê hoofdletter E, circonflex
Ë Ë Ë hoofdletter E, umlaut
Ì Ì Ì hoofdletter I, accent grave
Í Í Í hoofdletter I, accent acute
Î Î Î hoofdletter I, circonflex
Ï Ï Ï hoofdletter I, umlaut
Ð Ð Ð hoofdletter Eth, IJslands
Ñ Ñ Ñ hoofdletter N, tilde
Ò Ò Ò hoofdletter O, accent grave
Ó Ó Ó hoofdletter O, accent acute
Ô Ô Ô hoofdletter O, circonflex
Õ Õ Õ hoofdletter O, tilde
Ö Ö Ö hoofdletter O, umlaut
× × × multiply sign
Ø Ø Ø hoofdletter O, slash
Ù Ù Ù hoofdletter U, accent grave
Ú Ú Ú hoofdletter U, accent acute
Û Û Û hoofdletter U, circonflex
Ü Ü Ü hoofdletter U, umlaut
Ý Ý Ý hoofdletter Y, accent acute
Þ Þ Þ hoofdletter THORN, IJslands
ß ß ß kleine letter sharp s, Duits
à à à kleine letter a, accent grave
á á á kleine letter a, accent acute
â â â kleine letter a, circonflex
ã ã ã kleine letter a, tilde
ä ä ä kleine letter a, umlaut
å å å kleine letter a, ring
æ æ æ kleine letter ae
ç ç ç kleine letter c, cedille
è è è kleine letter e, accent grave
é é é kleine letter e, accent acute
ê ê ê kleine letter e, circonflex
ë ë ë kleine letter e, umlaut
ì ì ì kleine letter i, accent grave
í í í kleine letter i, accent acute
î î î kleine letter i, circonflex
ï ï ï kleine letter i, umlaut
ð ð ð kleine letter eth, IJslands
ñ ñ ñ kleine letter n, tilde
ò ò ò kleine letter o, accent grave
ó ó ó kleine letter o, accent acute
ô ô ô kleine letter o, circonflex
õ õ õ kleine letter o, tilde
ö ö ö kleine letter o, umlaut
÷ ÷ ÷ divide sign
ø ø ø kleine letter o, slash
ù ù ù kleine letter u, accent grave
ú ú ú kleine letter u, accent acute
û û û kleine letter u, circonflex
ü ü ü kleine letter u, umlaut
ý ý ý kleine letter y, accent acute
þ þ þ kleine letter thorn, IJslands
ÿ ÿ ÿ kleine letter y, umlaut

 

 

Reacties welkom...

Ik hoor graag je mening over deze gids, informatie die je graag toegevoegd zou willen zien of eventuele fouten die je hebt ontdekt. Klik hier.

 

Open standaarden...

Deze site is volledig conform de open standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C). Je kunt op de logo's klikken om dat te verifiëren.

HTML 4 logo

CSS logo

 

 

©1995-2021 Jan Weijers, the Netherlands. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.